Selecteer een pagina

Een paar dagen terug zijn de mensen van de VNN hier geweest en hebben we doorgenomen wat hun gedachte over Baclofen is en in hoeverre ik dit dus zal gaan gebruiken al of niet onder hun bezielende leiding. Aardige mensen. De man wat ouder en een (vanuit mijn gezichtspunt gezien) piepjong vrouwelijk ding.

In de aankondiging van het gesprek was er gezegd dat de begeleiding een halfjaar zou zijn. Dit mede omdat volgens de mensen van de VNN dit medicijn maar een halfjaar zijn werking zou behouden. Dat is al zeker het eerste punt waarover we het niet eens zijn.

Op het internet is duidelijk te lezen dat gebruikers van het middel soms al wel twee jaar of langer het middel gebruiken tegen hun verslaving en dat de werking nog prima is. Dr. Olivier Ameisen is in 2004 dit middel gaan gebruiken en tot op heden met het gewenste effect. Op mijn vraag hoe de man daarbij komt was zijn antwoord: “Dat zegt de arts en die zal het wel weten”.

Mijn reactie is daarop: “Met alle respect maar dat zegt mij niets. De ene arts is voor Baclofen en de andere arts is er helemaal op tegen, een derde arts is er redelijk neutraal over dus dat er dan een arts is die meent dat het middel maar een halfjaar zijn werking zou behouden is voor mij zeker niet steekhoudend. Ik vind het zo jammer dat artsen zich blijkbaar niet echt inlezen over de resultaten die er aantoonbaar zijn momenteel. Daarnaast is het probleem dat de farmaceutische industrie geen onderzoek gaat doen naar de werking van Baclofen versus verslaving daar zij er geen geld meer mee kan verdienen doordat het patent al lang van het middel af is. Gelukkig is er iemand opgestaan die een zak met geld heeft geschonken aan de Universiteit van Amsterdam maar dat kunnen jullie – lieve lezertjes – lezen op de pagina ‘Baclofen’.